Register

First Name
Last Name
DD slash MM slash YYYY
Password
Already have an account? Sign in

Step 1 of 4

MCAST RENTAL OF FACILITIES

1 2 3 4

Contact Person

Name
Part-time

Award in Gilding – Introductory

Courses > Part-time > 2 > Award in Gilding – Introductory

Award in Gilding - Introductory

400.00

Location:
Code
MG2I-C0557
MQF Level
2
Credits
6
Duration
Schedule
To Be Announced
Time
17:30 - 20:30
Mode of Delivery
Face to Face 100%

Description

Deskrizzjoni tal-Kors:

Dan hu kors ta’ livell MQF 2  immirat kemm ghal min ghandu jew kellu xi taghrif dwar din is-sena, kif ukoll ghal min jixtieq jitghallimha ghall-ewwel darba.

Il-kors jibni fuq taghrif tekniku fl-istess hin li joffri l-opportunita li dak l-gherf miksub flimkien mat-teknika w hiliet manwali jigu implimentati fuq progett/i prattici taht il-gwida esperta tal-imghallem li jkun qed jghaddi l-gherf u l-erperjenza tieghu lill-apprendisti.

Il-kors se jkun qed jinghata gewwa l-Istitut tal-Arti Krejattiva tal-MCAST gewwa l-Mosta.

Il-kors se jkun bil-lingwa Maltija.

Kontenut tal-Kors

Tahrig dwar ghodod, materjali w termini teknici mehtiega f’din l-isnajja.

Preparazzjoni w applikazzjoni tal-materja prima.

Preparazzjoni w applikazzjoni ta’ zebgha/vernic.

Irfinar, issiggillar u protezzjoni tal-opra kompluta.

Min jista’ Japplika ?

Kull persuna ta’ 16 il-sena l-fuq li tifhem u tikkomunika sew bil-lingwa Maltija.

Fi tmien il-kors, il-partecipanti li jkunu attendew tal-anqas 80% tal-lezzjonijiet huma elegibbli ghal Certifikat ta’ Attendenza, filwaqt li min jixtieq li jkollu Certifikat ta’ Kompetenza, barra l-minimu ta’ 80% attendenza, irid wkoll igib marka tajba fl-evalwazzjoni formali tal-ezami li jista’ jinkludi xi wiehed jew aktar minn dawn il-forom ta’ evalwazzjoni – mistoqsijjiet u twegibiet orali, mistoqisjjiet u twegibiet bil-miktub, implimentazzjoni prattika.

 

Similar Courses

Part-time

Award in Garment Assembly 1 (Skirts)

260.00

This is a 26 hour course. Lessons are held as indicated on the prospectus and website.This introductory course will introduce...

Part-time

Award in Advanced Drawing and Painting

230.00

Through this course student will be working on still life, detailed drawings, figurative drawing and landscapes. Different media such as:...

Part-time

Award in Interior Design and Decoration – Module 1

200.00

Fully-booked. Payments received from  20.11.2023 onwards will be in favor of the October 2024 cohort.    Course commencing on 15.01.2024....

Part-time

Award in Interior Design and Decoration – Module 4

260.00

Admissions are currently Open. Bundle Holders will be given priority during admission period.    Part 4: Award in Interior Design...

Part-time

Award in Drawing and Painting for Beginners

230.00

This course is primarily aimed for prospective candidates who are motivated to learn basic fundamental skills in drawing and painting. ...

Part-time

Award in Sewing Techniques

260.00

  Applications for course commencing on 13.05.2024 are being accepted.  Schedule will be announced soon. For further information kindly contact...

Part-time

Award in Flat Pattern Drafting – 2

260.00

Course Description Following Flat Pattern Drafting – 1, this course is designed to extend learners ability in pattern drafting. To...

Part-time

Award in Jewellery Making – Intermediate

530.00

Applications for courses commencing in 2024 are being accepted.  For further information kindly email us [email protected]  Course Description This course...

Part-time

Award in Basic AutoCAD 2D

150.00

Autocad courses are only available to be purchased in Bundle form.  Enrolment Open for next cohort starting on 05.03.2024 Lectures...