Register

First Name
Last Name
DD slash MM slash YYYY
Password
Already have an account? Sign in

Step 1 of 4

MCAST RENTAL OF FACILITIES

1 2 3 4

Contact Person

Name
Part-time

Award in Maltese Proficiency

Courses > Part-time > 5 > Award in Maltese Proficiency

Award in Maltese Proficiency

200.00

Location:
Code
LE5-01-18p
MQF Level
5
Credits
3
Duration
Schedule
announced prior to
Time
17:00 - 20:30
Mode of Delivery
Online 100%

Description

Dan il-kors jiffoka fuq l-iżvilupp tal-ProfiÄ‹jenza fil-Malti għall-parteÄ‹ipanti. Il-ħiliet tal-lingwa se jkunu mgħallma sabiex il-partÄ‹ipanti jkunu profiÄ‹jenti fil-qari, fis-smigħ, fil-lingwa mitkellma u fil-kitba. Ħakma tajba ta’ dawn il-ħiliet tgħin lill-parteÄ‹ipanti f’units oħra fl-istess programm, filwaqt li tgħin fl-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi meta jiÄ¡u biex jiżviluppaw dak kollu neÄ‹essarju għal-litteriżmu.

F’dan il-Livell il-parteÄ‹ipanti huma mistennija li jkollhom għarfien biżżejjed tal-Malti biex ikunu jistgħu jaħdmu f’sitwazzjonijiet ta’ kuljum li jvarjaw mid-dar, ix-xogħol, ambjenti soÄ‹jali, pubbliÄ‹i u edukattivi. F’dan il-livell il-parteÄ‹ipanti mistennija jkollhom fehim Ä¡enerali kif ukoll rabta ta’ ideat, u inferenza fit-tifsir. L-istudenti għandhom ikunu kapaÄ‹i jikkomunikaw bil-Malti billi jiddiskutu temi familjari jew speÄ‹jalizzati imma li jkunu diÄ¡à esposti għalihom. Listudenti huma mistennija li jkunu kapaÄ‹i jiktbu u jipproduÄ‹u testi effettivi li jirriflettu esiÄ¡enzi varji fil-kors ta’ studju u prattiÄ‹i oħra li jiltaqgħu magħhom.

Studenti Maturi li jirnexxilhom jattendu għal 80% tal-lezzjonijiet u jirnexxu kemm fix-xogħol li jiÄ¡i mogħti lilhom fil-klassi, kif ukoll fl-eżami sinottiku finali, maħruÄ¡ mid-Dipartiment tal-Kurrikulu, jirÄ‹ievu Certificate of Achievement rikonoxxut mill-MCAST biex jindirizza l-kriterji minimi ta’ profiÄ‹enza, fejn dan huwa mitluba (eż. l-kwalifiki Award in Inclusive Education – kors t’10 Ä¡imgħat, Certificate in Inclusive Education for Learning Support Assistance – kors t’20 Ä¡imgħa, Higher Certificate in Inclusive Education – kors ta’ 30 Ä¡imgħa, u oħrajn).

Similar Courses

Part-time

Award in Basic English as a Foreign Language

190.00

English is an international language and thus many foreigners seek to become proficient in this language to be independently functional...

Part-time

Award in Maltese Sign Language and Deaf Culture

350.00

The need to use sign language with Deaf persons is felt by many professionals. This course is intended to give...

Part-time

Award in English Proficiency

200.00

This unit focuses on the development of the Proficiency in English for course participants. Skills in English will be explored...

Part-time

Maltese for Foreigners

400.00

This course is meant for intermediate or upper intermediate students and is pitched at level B1 or B2 according to...

Part-time

Maltese for Foreigners

400.00

This course is meant for beginners or elementary students and is pitched at level A1 or A2 according to the...